Prekes priimame atgal per 14 dienų arba keičiame į kitą Jums tinkamą prekę.


Vartotojų įsigytų prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis Lietuvos respublikos civiliniu kodeksu.

  1. https://kidymood.lt/ pirkėjas turi teisę be priežasties grąžinti internetu pirktą prekę per 14 kalendorinių dienų nuo prekės gavimo. Prekės grąžinimo išlaidas turi padengti pirkėjas. 
  2. Gavęs gražintą prekę pardavėjas per 2 dienas grąžina pirkėjui sumokėtus pinigus į jo sąskaitą pavedimu.
  3. Už grąžinamos prekės tinkamą sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas.
  4. Prekės nepriimamos atgal, jei buvo naudojamos ir (arba) buvo sugadintos ir (arba) prarado prekinę išvaizdą (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais).

Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

  1. Kiekvienos Internetinėje parduotuvėje kidymood.lt parduodamos prekės savybės yra nurodomos prekės aprašyme.
  2. Pardavėjas neatsako už tai, kad Internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

Baigamosios nuostatos

  1. Šioms taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
  2. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
  3. Prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai[1] (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse - /index.php?470187665) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/